Introduktionsprogram

Har du inte de betyg som behövs för att få studera det du vill? På introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina betyg för att få behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.

Introduktionsprogrammen leder inte till någon examen men du får ett studieintyg som visar vilka kurser du klarat av. Studietakten är heltid. Vilket av programmen som passar dig beror på dina mål och förutsättningar. Prata med din studievägledare på grundskolan eller kontakta den gymnasieskola som du är intresserad av för mer information.

På Kungsmadskolan finns tre introduktionsprogram

  • Programinriktat val
  • Språkintroduktion
  • Yrkesintroduktion (Nytt hösten 21/22)

Ska du söka till gymnasiet hittar du mer information om programinriktat val och yrkesintroduktion på Gymnasieval Växjö. Länk till annan webbplats.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och vill lära dig svenska och får grundskolebehörighet. Här få du studera mycket svenska och många andra ämnen som du behöver för att få behörighet till gymnasiestudier.

Din målsättning, tidigare erfarenhet och intressen avgör hur dina studier kommer att se ut. Tillsammans planerar vi dina studier så att de passar dig. Utbildningen förbereder dig för att kunna gå vidare till ett nationellt program, vuxenutbildningen, folkhögskola eller annat annat introduktionsprogram.

För mer information kontakta gärna vår studie- och yrkesvägledare eller programansvarig.

Språkintroduktionen kommer från hösten 2021 att ges på Katedralskolan.


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2020