Ledighet

Här finns information om ansökan om ledighet från undervisning och ansökningsblankett.

Ledighet kan beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiehjälp.

  • Ansökan om ledighet ska alltid ska sökas i god tid – två veckor före 1-3 dagars ledighet, en månad före vid längre ledighet.
  • För omyndiga elever ska blanketter skrivas under av vårdnadshavare.
  • Blanketten lämnas till mentor som om ledigheten avser mer än tre dagar ger ett utlåtande och lämnar blanketten till rektor för beslut.

Ansökningsblankett för ledighet finns i länken under rubriken Relaterade dokument.

Relaterade dokument

Kontakter

Senast uppdaterad: 6 december 2021