Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Katedralskolans elevlöften

På Katedralskolan utvecklas du som person och stärker din konkurrenskraft för framtiden!

Vi ser seriöst på din utbildning

 • Höga förväntningar på alla vilket leder till ett bra resultat
 • Vi har behöriga, välutbildade lärare med hög kompetens.
 • Vår verksamhet utformas och bedrivs utifrån styrdokumenten.
 • Vi har en helhetssyn på utbildningen

Vi använder en flexibel pedagogik och ligger i akademisk framkant

 • Lektorer och huvudlärare leder ämnes- och programutveckling tillsammans med rektorer
 • Vi samarbetar med universitet och högskolor
 • Det pågår ett aktivt pedagogiskt samtal på skolan
 • Vi använder ny teknik

Vi arbetar för en skolmiljö som är trygg, stimulerande och utvecklande

 • Uppmuntran och stöd till alla
 • Aktivt mentorskap
 • Alla ska känna sig sedda och bemötas med respekt
 • Katedralskolan ska ha trivsamma och välutrustade lokaler
 • Varierad och inspirerande undervisning
 • Skolan har en väl fungerande elevhälsa

Vi förbereder dig väl för högre studier

 • Du tränas i att planera och i att ta ansvar
 • Du får relevanta kunskaper
 • Du tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt
 • Du ska vara förtrogen med modern teknik
 • Vi strävar efter att ge en hög kompetens i tal och skrift

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Katedralskolan