Ny reglering och parkeringsövervakning vid utvalda förskolor och skolor

Utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och Vöfab se över och införa reglering och övervakning av parkeringar vid vissa utvalda förskolor och skolor.

Anledningen är att parkeringarna vid kommunens förskolor och skolor idag inte reglerade och det är fritt för alla att parkera. Det innebär att vissa enheters parkeringar upptas av bilar som inte tillhör personal, vårdnadshavare, elever eller andra besökare. Parkeringarna räcker inte till vilket leder till att folk parkerar på närliggande grönytor eller ställen där de riskerar att stå i vägen för utryckningsfordon.

1 juli utökas dessutom parkeringszon 2 på flera platser i Växjö vilket kan öka trycket på parkeringsplatserna kring våra verksamheter ännu mer.

När införs regleringen och övervakningen?

Regleringen och övervakningen kommer endast införas vid förskolor och skolor där behov finns. En kartläggning över vilka som berörs är påbörjad och sedan kommer förändringarna införas succesivt under hösten 2024.

Personal, elever och vårdnadshavare på de förskolor och skolor som berörs kommer få mer detaljerad information om de nya förutsättningarna i god tid innan de införs.

Förslag på reglering

För de enheter som i framtiden fastställs som berörda är förslaget på reglering av parkeringarna:

Vardagar

  • 06.00–16.00 - Verksamhetsparkering, tillstånd krävs*
  • 16.00–00.00 - Fri parkering
  • 00.00–06.00 - Parkering förbjuden

Lördag, söndag, helgdag:

  • 06.00–00.00 - Fri parkering
  • 00.00–06.00 - Parkering förbjuden

Beslut om vilken avgift som kommer gälla utanför verksamhetstid kommer fattas under hösten 2024.

*För att parkera under verksamhetstid på reglerade parkeringar kommer ett tillstånd krävas för personal och elever. Tillståndet kommer köpas via en app med en kostnad på 100 kr per år.

Senast uppdaterad: 5 juni 2024