Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du får möjlighet att läsa in din gymnasiebehörighet. Utbildningen är yrkesinriktad och ska underlätta för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller leda vidare till studier på ett yrkesprogram.

Ett bra sätt att lära är genom egna erfarenheter från en arbetsplats. APL på en arbetsplats kan ge dig en inblick i hur yrkeslivet fungerar. Du får delta i olika arbetsuppgifter och blir säkrare inför ditt yrkesval. Utformningen kan variera med mer tid i arbetslivet eller med mer tid till skolförlagda studier om du siktar på ett yrkesprogram. Vi utformar en individuell studieplan utifrån dina mål och förutsättningar.

På yrkesintroduktion finns tre sökbara inriktningar där man läser med elever i årskurs 1 på nationella yrkesprogram. Mer information om dessa hittar du på följande programblad:

IMYRK BF , 296 kB, öppnas i nytt fönster.
IMYRK VO , 295 kB, öppnas i nytt fönster.

IMYRK Allmän - Utformas individuellt med en studieplan utifrån dina mål och förutsättningar. 

IMYRKEEDAT kommer inte att erbjudas på Teknikum från och med läsåret 21/22.

Kontakter

Senast uppdaterad: 15 augusti 2022