Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Kungsmadskolan i Växjö är nu certifierat Motorbranschcollege.

En Motorbranschcollegecertifiering innebär en kvalitetsstämpel på den fordonstekniska utbildningen inom fordons- och transportprogrammen i skolorna. En viktig insats för motorbranschens kompetensförsörjning.

”Vi är väldigt stolta över att ha certifierats till Motorbranschcollege. Det är viktigt att kunna erbjuda högsta kvalitet på vår fordonstekniska utbildning till våra elever. Därför är samarbetet med motorbranschens företag väldigt centralt och något vi också utvecklat genom certifieringen som Motorbranschcollege.”, säger Marcus Johansson, rektor Kungsmadskolan i Växjö.

Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov, 5 300 personer behöver anställas mellan 2020 och 2022, varav 67 personer i Kronobergs län. Certifieringen är en kvalitetsstämpel. I och med certifieringen av Kungsmadskolan i Växjö finns det 22 Motorbranschcollege i Sverige och fler är på väg mot certifiering.

”Kungsmadskolan i Växjö är en mycket viktig samarbetspartner för motorbranschens företag i Kronobergs län. Som ordförande för den lokala styrgruppen för certifieringen är jag imponerad över det engagemang som skola, politik, fack och motorbranschens företag visat i och med certifieringen som Motorbranschcollege. Skolan har dessutom ett fördjupat samarbete med en generalagent vilket ger tillgång till moderna fordon och relevant teknik.”, säger Peter Gustafsson, ordförande i MBC-gruppen på Kungsmadskolan och utbildningsansvarig på Liljas bil.

”Grattis Kungsmadskolan som nu klarat certifieringen till att bli Motorbranschcollege! Trots en pågående pandemi har skolan klarat certifieringen. Det visar på ett gott kvalitetsarbete och en vilja att hela tiden utvecklas. Det är utmärkande för en skola som erbjuder en fordonsteknisk utbildning i framkant.”, säger Jonas Hehrne, verksamhetsledare för Motorbranschcollege.

Fakta

 • Syftet med Motorbranschcollege är att bidra till att höja kvaliteten och statusen på de fordonstekniska gymnasieutbildningarna. Motorbranschcollege är ett samarbete mellan Transportföretagen och IF Metall.
 • Idag finns 22 certifierade Motorbranschcollege i Sverige. Kungsmadskolan i Växjö är Kronobergs läns första Motorbranschcollege.
 • Skolan har tagit sig igenom de sex kriterier som krävs för att kunna titulera sig Motorbranschcollege:
  - en säkrad kompetensförsörjning
  - ett nära samarbete med bransch och företag på orten
  - kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  - kompetensutveckling för yrkeslärare
  - tillgång till ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  - ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande
Senast uppdaterad: 18 februari 2022