Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Programträffar i november

Under november månad kommer du som ska söka till gymnasiet ha möjlighet att komma till oss och få information om våra olika program.

Vid informationsträffen kommer programmet att presenteras och på vissa program ges också möjlighet att titta på lokalerna. En av våra studie- och yrkesvägledare kommer också finnas på skolan de aktuella dagarna.
Varje informationstillfälle varar ca 1 timme.

På grund av rådande omständigheter med Corona/Covid 19 kommer det vara begränsat antal platser vid varje tillfälle. Det innebär att varje elev får ta med sig max en vårdnadshavare. Det kommer också att vara obligatoriskt att anmäla sig till dessa tillfällen. När du är anmäld kommer du få en bekräftelse på din plats samt information om vart på skolan ni ska samlas.

Programträffar schema

Samling sker utanför huvudentrén och varje pass pågår en timme.

Bygg- och anläggningsprogrammet

3 november kl 18.00
11 november kl 18.00
19 november kl 18.00

Ekonomiprogrammet

3 november kl 18.30
11 november kl 18.30
19 november kl 18.30

Fordons- och transportprogrammet

4 november kl 18.30
12 november kl 18.30
17 november kl 18.30

Gymnasiesärskolan

5 november kl 18.30
10 november kl 18.30

Handels- och administrationsprogrammet

4 november kl 17.30
12 november kl 17.30
17 november kl 17.30

Hantverksprogrammet

5 november kl 18.00
10 november kl 18.00
18 november kl 18.00

Hotell- och turismprorammet

5 november kl 17.30
10 november kl 17.30
18 november kl 17.30

Industritekniska programmet

5 november kl 18.30
10 november kl 18.30
18 november kl 18.30

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

4 november kl 18.00
12 november kl 18.00
17 november kl 18.00

Samhällsvetenskapsprogrammet

3 november kl 17.30
11 november kl 17.30
19 november kl 17.30

Senast uppdaterad: 18 februari 2022