Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Dags för skolstart – så förhindrar vi smittspridningen

På måndag är det dags för gymnasieeleverna att komma tillbaka till ett nytt läsår. Med anledning av coronaviruset har Kungsmadskolan vidtagit flera åtgärder för att förhindra smittspridning av Covid-19.

Efter en vår med distansundervisning är det dags att komma tillbaka till klassrumsundervisning i skolan. I Växjö kommun följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och elever som är fullt friska kan och ska gå till skolan och delta i undervisningen. För att begränsa smittspridningen kommer skolan vidta flera åtgärder i bland annat inomhusmiljön, med handhygienen och i information till elever.

Det är fortsatt viktigt att elever och personal tar ett gemensamt ansvar och stannar hemma vid sjukdom eller förkylningssymptom samt att alla är noga med att tvätta händerna ofta och håller avstånd. Om du har möjlighet, för att undvika trängsel, ta dig gärna till och från skolan på annat sätt än med kollektivtrafiken.

Exempel på åtgärder

Inomhusmiljö och social samvaro

 • Vi kommer öka avståndet mellan sittplatser i klassrum, matsal, caféer och andra utrymmen om det är möjligt.
 • I möjligaste mån kommer vi undvika större samlingar av elever. Det gäller i korridorer, matsalen, entréer, aula och andra gemensamma utrymmen.
 • Vi kommer dessutom avstå aktiviteter som samlar många personer i samma lokal.
 • Vi ser över möjligheterna att förlägga viss verksamhet utomhus.
 • Vi kommer uppmana eleverna att om möjligt vistas utomhus på raster.
 • I idrottsundervisningen samt annan undervisning kommer vi undvika aktiviteter som inkluderar närkontakt.

Handhygien

 • Vi har sett till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Vi har placerat ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel matsalar
 • Våra lärare kommer ha med sig handsprit till varje lektion.

Städning

 • Skolans toaletter städas två gånger om dagen och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken torkas av regelbundet.

Prata med eleverna

 • Vi kommer under första skolveckan informera samtlig personal och alla mentorer kommer prata med sina elever om pandemin och om de åtgärder skolan och samhället sätter in för att hindra smittspridningen. Vi kommer öppna för samtal och diskussioner om pandemin och dess konsekvenser med eleverna.
 • Elevhälsan kommer erbjuda stöd till elever som behöver hjälp i att bearbeta och hantera situationen.
Senast uppdaterad: 18 februari 2022