Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Möjligheter till delvis undervisning i skolan

Huvuddelen av alla gymnasieelever i Växjö kommun kommer även fortsättningsvis att ha distansundervisning

I förra veckan beslutade emellertid regeringen om förändringar som öppnar upp för enskilda undantag då elever kan undervisas i skolan förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning. Utbildningsnämnden i Växjö kommun har fattat beslut om att mindre grupper av elever delvis kan få undervisning i skolan

  • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
  • för att få särskilt stöd och om man har behov av kontakt med skolan
  • för att genomföra inslag i undervisningen som inte går att genomföra distans

Kommer ni att kallas till undervisning på skolan kommer ni att få särskild information om detta, i annat fall fortsätter ni distansundervisningen enligt tidigare.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022