Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Fordonselever kommer snabbast ut i jobb

Enligt Skolverket är det elever som går på Fordons- och transportprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet som snabbast kommer ut i jobb efter examen. Och många får jobb redan under utbildningen.

Lyssna på reportaget från Sveriges radio Länk till annan webbplats.

Skolverket skriver:
"Fyra yrkesprogram ledde säkrast till jobb
Ungdomar med examen från bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet hade i störst utsträckning etablerat sig ett år efter avslutade gymnasiestudier. Av dessa ungdomar hade över hälften, 54 procent, en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Det innebär bland annat att de hade en årsinkomst på minst 187 100 kronor och inte hade varit registrerade som arbetslösa under året. Av de ungdomar som avslutat vård- och omsorgsprogrammet med examen hade 52 procent en etablerad ställning på arbetsmarknaden. Motsvarande siffra för ungdomar som läst VVS- och fastighetsprogrammet var 49 procent.
Om man räknar in de ungdomar som hade en osäker eller svag ställning på arbetsmarknaden, ledde betydligt fler yrkesprogram till arbete. Ungdomarna i dessa två grupper hade lägre årsinkomst än de som räknas som etablerade på arbetsmarknaden. De kan dessutom ha varit arbetslösa under delar av året.

Branschnära jobb Vård- och omsorgsprogrammet var det program som i störst utsträckning gav jobb inom den bransch som ungdomarna hade utbildat sig för. Nio av tio av den grupp som var etablerad på arbetsmarknaden arbetade i branschen ett år efter examen. Även de som studerat vid bygg- och anläggningsprogrammet och industriprogrammet fick vanligtvis jobb i branschen. 75 procent av de som var etablerade på arbetsmarknaden arbetade inom byggindustrin respektive 72 procent inom tillverkningsindustrin."

Läs mer på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 februari 2022