Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Öppna geografiska data

"Öppna geografiska data – Växjö kommun" är kommunens sätt att fritt publicera och tillhanda geografisk data till alla invånare.

Växjö kommun har stora mängder geografisk data om många ämnen. Vi publicerar delar av vårt geografiska data för att göra det mer tillgängligt.

Öppna geografiska data Länk till annan webbplats. är gratis och kan användas utan begränsningar. Det öppna datat kan användas i kombination med kommersiellt tillgänglig data från andra parter för att skapa nya tjänster, exempelvis mobilappar.

Du ska ange Växjö kommun som källa när du använder, bearbetar eller sprider vår öppna geografisk data vidare.

Till Öppna geografiska data – Växjö kommun Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Bygga och bo