Bredband och telefoni

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

Växjö kommun har höga ambitioner när det gäller utbyggnad av ett snabbt och driftsäkert fibernät. Målet är att år 2020 ska 100 procent av hushåll och företag i kommunen ha erbjudits tillgång till bredband med kapacitet om minst 100Mbit/s.

Andelen som har tillgång till bredband med kapacitet om minst 100Mbit/s var 83 procent 2018, enligt Post- och telestyrelsen. I glesbebyggt område var siffran 52 procent.

Wexnet

2013 bildade kommunerna Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo det gemensamt bredbandsföretaget Wexnet AB. Wexnet AB är leverantörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att själva välja tjänsteleverantörer och tjänster efter eget behov och önskemål. Det är Wexnet AB du ska kontakta om du vill veta mer om bredband i kommunen idag.

Wexnets webbplats. Länk till annan webbplats.

Stimulansbidrag

Ekonomiska föreningar som planerar att bygga ut bredband via fiber kan söka ett bidrag hos kommunen för förberedande arbete, ett så kallat stimulansbidrag. Bidraget riktar sig även till ideella föreningar som vill dra in fiber till föreningslokalen. Riktlinjer och ansökningsblankett för stimulansbidrag.

Fast telefoni

För ett antal år sedan påbörjade Telia en avveckling av delar av det fasta telenätet. Telestationer stängs ner och kopparledningar plockas bort. Alternativa lösningar till det traditionella kopparnätet är främst fiber- och mobilnätet. Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar av att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Det är i första hand marknaden som ska erbjuda telefoni och bredband till hushåll och företag. PTS (Post och Telestyrelsen) ansvarar för tillsynen över telemarknaden i Sverige och ska säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s, enligt lagen).

Läs mer om övergången på Telias webbplats Framtidens nät Länk till annan webbplats..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2021
Bygga och bo