Inbjudan till informationsmöte för vårdnadshavare, årskurs 1

Tisdagen den 12 september 2023 är du som vårdnadshavare till elever i
årskurs 1 på Katedralskolan välkommen till informationsmöte. Samling programvis och där efter klassvisa samlingar med mentorer. Vi bjuder på fika.

Från skolan medverkar mentorer, elevhälsa, studie- och yrkesvägledare, samt
rektorer. Om ni önskar träffa någon särskild person bland dessa anger du det vid
anmälan. Vid behov av tolk anges det också i formuläret.

Formuläret för anmälan hittar du här Länk till annan webbplats. och mer infromation finns under rubriken Relaterade dokument, Informationsmöte årskurs 1, längre ner på sidan.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023