Välkommen till Katedralskolan

Vi är glada över att du har valt att studera hos oss och hoppas att du ska trivas. Vårt mål är att i en trygg och stimulerande miljö bedriva gymnasial utbildning av högsta kvalitet och att förbereda dig för vidare studier. Vi förväntar oss att du gör ditt allra bästa för att tillvarata tiden på Katedralskolan och att du ska trivas här tillsammans med oss.

Tisdagen den 22 augusti är du som ska börja årskurs 1 välkommen till Katedralskolan. Klasslistor kommer att anslås vid skolans entré på eftermiddagen måndag den 21 augusti.

Se schema nedan var du ska vara och vilken tid som gäller för gemensam samling för respektive program. Skulle du av någon anledning utebli vill vi att du meddelar oss i förväg genom att skicka e-post till katedralskolan@vaxjo.se.

Tid

Plats

Program

8.30

Aulan, Katedralskolan

ES

8.30

Aulan, Katedralskolan

EK

8.30

Aulan, Katedralskolan

HU

8.30

Aulan, Katedralskolan

IB

8.30

Aulan, Katedralskolan

NA

8.30

Aulan, Katedralskolan

SA

9.30

Matsalen, Katedralskolan

IMS


Efter gemensam samling följer ni klassvis med era mentorer som kommer att ansvara för resten av dagen. Även onsdag den 23 augusti kommer du och din klass att ha en introduktionsdag. Ni påbörjar därefter undervisningen enligt schema torsdagen den 24 augusti.

Du kommer vid något tillfälle de första veckorna att ha ett kortare samtal med din mentor utifrån de frågor som följer med detta brev.

Du kommer att bli tilldelad ett skåp och behöver ta med eget hänglås första dagen för att kunna låsa skåpet. Är du som elev berättigad till busskort får du åka med gratis första veckan om du talar om för chauffören att du ska börja på Katedralskolan. Du som är folkbokförd i Växjö kommun kommer, om du är berättigad till skolskjuts, att få ett busskort via Länstrafikens app. Du som kommer från en annan kommun än Växjö, behöver omgående vända dig till din hemkommun, för att ansöka om busskort.

Under din skoltid kommer du att låna en dator samt läromedel. Bifogat finner du och din vårdnadshavare ett låneavtal som vi vill att ni läser igenom och signerar samt tar med till första skoldagen. För att du ska kunna hämta ut en dator och läromedel så måste du ha med låneavtalet signerat av vårdnadshavare.

Hör gärna av dig till skolan om du har några funderingar om skolstarten. Du hittar kontaktuppgifter på: www.katedralskolan.se Länk till annan webbplats.

Varmt välkommen hälsar skolledningen med personal!

Senast uppdaterad: 1 juli 2023