Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Översikt av frånvaro för vårdnadshavare

Ett flertal vårdnadshavare har efterfrågat information kring hur du som vårdnadshavare kan kontrollera hur frånvaron ser ut för din ungdom. Här nedan finns en beskrivning av detta tillvägagångssättet.

På länken nedan finns en instruktionsfilm (2:25 min) om hur man som vårdnadshavare ska gå tillväga.

Grafisk översikt - Vårdnadshavare - YouTube Länk till annan webbplats.

Här finns mer info för vårdnadshavarna om Skola24 Frånvaro.

Skola 24 - Support - Vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 23 november 2022