Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nytt verktyg för att anmäla frånvaro i grundskolan och gymnasiet

Från och med läsårsstarten 2022/2023 kommer Skola24 att användas för vårdnadshavare inom grundskolan och gymnasiet när en elev ska frånvaroanmälas.

Du som vårdnadshavare (och elev som fyllt 18 år) kommer åt Skola24 via deras e-tjänst på vaxjo-vardnadshavare.skola24.se Länk till annan webbplats.. Länken till Skola24 kommer fungera från och med vecka 32. Du kan också med fördel ladda ner och använda deras app som heter Skola24. Appen finns både för Iphone och Android. Här loggar du in med hjälp av mobilt BankID.

Tidigare läsår har det varit appen IST Home Skola och e-tjänsten Saits för vårdnadshavare som används för frånvaroanmälan inom grundskolan och gymnasiet. Men från och med skolstarten hösten 2022 är det alltså i stället Skola24 som ska användas för frånvaroanmälan.

Notera att det endast är funktionen frånvaroanmälan som bytt plats till Skola24. För att se ditt barns betyg, lägga in eller ändra kontaktuppgifter och övriga läsårsdata ska du fortsatt använda Saits för vårdnadshavare.

Anmälan om allergier och specialkost görs fortsatt via kommunens e-tjänst.

Frånvaroanmälan

Vid sjukdom, planerade läkar- och tandläkarbesök och liknande anmäler du som vårdnadshavare eller myndig elev själv frånvaro via Skola24. Vid frekventa vårdbesök eller liknande kan läkarintyg komma att krävas för att fortsatt räknas som anmäld frånvaro. Följ länken för att läsa hur du går tillväga Länk till annan webbplats..

Ledighet

Ledighet kan endast undantagsvis beviljas för enskild angelägenhet. Semesterresor betraktas inte som enskild angelägenhet. Beviljad ledighet registreras som giltig frånvaro. Ogiltig frånvaro kan påverka rätten till studiemedel. 

Ansökan om ledighet görs via Skola24. Följ länken för att läsa hur du går tillväga Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022