Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Studentutspring på Katedralskolan 2022

Studentfirandet har de senaste åren utformats utifrån pandemins begränsningar men har likväl kännetecknats av förväntan och glädje. Årets firande hoppas vi kunna fira utan begränsningar men med samma glädje och förväntan.

Studentutsläppet på Katedralskolan sker torsdagen den 9 juni på följande tider:

  • Kl. 13.00 EK och NA
  • Kl. 15.00 ES, HU, IB och SA

Mottagningsceremonin på skolgården beräknas till 40 minuter. Skyltar med placering för de olika klasserna kommer att finnas för att man lättare ska hitta varandra. Efter mottagningsceremonin ställer eleverna upp för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget.

Fordon för hemfärd ställs upp på Stortorget. För de elever som går ut klockan 15.00 gäller att fordonen kan ställas upp först efter det att första omgången lämnat torget. Torget brukar vara fullt av folk och fordon så vi ber er att tänka på säkerheten.

Vi ser fram emot ett trevligt studentfirande!

Senast uppdaterad: 27 maj 2022