Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Delvis distans vecka 4 och 5 2022

Undervisningen i moderna språk, flertalet av individuellt val kurserna samt modersmålsundervisning på Katedralskolan kommer delvis att bedrivas på distans under vecka 4 och 5.

Verksamhetschef för gymnasiet har beslutat om distansundervisning i följande gemensamma kurser för v. 4 och 5.

Moderna språk och individuellt val

- Moderna språk där grupper innehåller elever från flera skolor har distansundervisning.
- Individuellt valt ämne måndagar har distansundervisning i de grupper som innehåller elever från flera skolor (inga undantag).

Grupper i moderna språk och individuellt val med enbart Katedralelever har närundervisning. Undervisande lärare kontaktar sina elever och informerar om det är när- eller distansundervisning som gäller för gruppen.

Modersmålsundervisning

All modersmålsundervisning bedrivs helt på distans.

Idrottsutbildningar RIG/NIU/LIU

I idrottsutbildningarna genom RIG/NIU/LIU gäller fortsatt närundervisning.

Resande elever

Elever som reser till Katedralskolan och behöver sitta på skolan för sin undervisning i ovanstående kurser kan sitta på skolan i anvisad sal enligt schemat.

Övrigt

Förutom ovan nämnda kurser har det på Katedralskolan hittills inte beslutats om att distansförlägga fler kurser. Det görs kontinuerligt uppföljning av smittläget på skolan och vid behov av ytterligare distansundervisning så kommer respektive rektor att ha dialog med sina program och informera berörda lärare och elever.

Så länge inget annat anges ska ni elever vara på plats i skolan (utan symtom såklart) , även om läraren undervisar hemifrån. Detta gäller så länge det inte finns beslut av rektor om att undervisningen ska ske på distans
.
Hör av er med eventuella frågor till respektive rektor.
/Skolledningen Katedralskolan

Senast uppdaterad: 19 januari 2022