Studiecentrum på distans

Under perioden med distansundervisning når du som elev på Katedralskolan, lärarna på studiecentrum via Meet.

Ingen digital mattestuga torsdag 12/11 pga tekniska problem.

Senast uppdaterad: 24 mars 2022