Informationskväll för årskurs 1

Växjö Katedralskola inbjuder vårdnadshavare till informationskväll tisdag den 15 oktober kl.18.00.

Kl.18.00 ES,HU,IB och SA
Gemensam samling i aulan

Kl. 18.00 EK och NA
Klassvisa samlingar för ekonomiprogrammet och naturvetenskapsprogrammet med mentorer. (Personal finns vid huvudentrén och visar rätt klassrum)
EK19A – K101, EK19B - K110, EK19C – K114.
NA19A – K123, NA19B – K126, NA19C – K129, NA19D – K201

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2019