Kungsmadskolan

Gymnasiesärskolans lokaler på Kungsmadskolans ska ses över och beslut om byggnation har fattats av Vöfab och utbildningsnämnden.

Under tiden en permanens lösning byggs är paviljonger aktuella. Paviljongerna placeras i norra änden av grusplanen söder om Kungsmadskolan och monteras vecka 40 med inflyttning vecka 42.

Bygglov inskickat och projektering pågår.

Senast uppdaterad: 7 juli 2022