Träbyggnadsområde

Växjö kommun tog 2017 beslut om ett nytt utökat träbyggnadsområde. Det nya området hänger ihop med Välle Broar där visionen är ett sammanhållet trähusområde runt sjöarna.

Växjö kommun vill vara en ledande aktör inom trähusbyggnation. Områden för trähusbyggnation:

  1. Sigfridsområdet, Arken
  2. Brände Udde
  3. Universitetet
  4. Limnologen Syd (byggnation pågår)
  5. Torparängen (byggnation pågår)
  6. Sallhagen
  7. Jonsboda
  Senast uppdaterad: 14 mars 2022