Växjö 8:30 med flera, Ringsberg-Kristineberg

Växjö kommun gör en ny detaljplan för fastigheten Växjö 8:30 på Hov i Växjö. Förslaget var ute på samråd till och med den 24 juni 2019.

Projektet är för närvarande vilande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för områdets utveckling samt att säkerställa allmänhetens tillträde och nyttjande av området, med allmän platsmark. Områdets kulturhistoriska och gröna värden skyddas och olika verksamheter ges möjlighet till fortsatt existens och utveckling.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2022