Rimfrosten 1 med flera

Växjö kommun arbetar med en ny detaljplan för Rimfrosten 1 med flera. Detaljplanen godkändes av byggnadsnämnden den 28 oktober 2021. Kommunfullmäktige antog planen den 14 december 2021. Planen överklagades och mark- och miljödomstolen tog beslut den 29 december 2022 att avslå inkomna överklaganden. Detta beslut har i sin tur överklagats och lämnats över till mark- om miljööverdomstolen för avgörande.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett nytt akutsjukhus med tillhörande verksamheter inom planområdet som kan utvecklas på platsen under lång tid.

Akutsjukhuset är av regional vikt och en samhällsviktig funktion. Genom detaljplanen förbereds också mark för byggnation av trafikplats riksväg 23-Stora Räppevägen / Bergsnäsvägen där aktuellt planförslag upphäver berörda detaljplaner i området för att möjliggöra en byggnation av trafikplatsen. Trafikplatsen ingår dock inte i detaljplanen utan planläggs separat i en vägplan av Trafikverket. Planförslaget häver även äldre planer för vattenområde i väster för att undvika äldre planrester i området.

Projektet utgår både från Kronobergarnas framtida vårdbehov och utifrån stadens utvecklingsbehov där det nya akutsjukhuset i Räppe måste bli en ny naturlig del av Växjö stad.

Se byggnaden i 3D

I kartvyn kan du navigera dig runt och se byggnaden enligt förslaget jämfört med befintlig bebyggelse och träd.

Klicka på "Utforska i fullständig visare" om du vill kunna tända och släcka olika lager.

Bakgrund

I maj 2019 tog Region Kronoberg beslut om att planera för en byggnation av ett nytt akutsjukhus i Räppe. Det nuvarande sjukhuset har funnits i Växjö sedan 1879 och har byggts om och till i flera omgångar. Eftersom det finns begränsade möjligheter att fortsätta anpassa nuvarande sjukhus för framtiden vill Region Kronoberg istället bygga ett nytt sjukhus. Med anledning av beslutet håller Växjö kommun på att ta fram en detaljplan för att se om och hur det är möjligt att bygga ett akutsjukhus på området.

Frågor gällande detaljplanen, kontakta planarkitekt Stina Klyft, 0470-436 27.

Frågor gällande projektet för ett nytt sjukhus kontakta projektchef Stefan Lundin, Region Kronoberg, 0470-58 93 30

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 24 januari 2023