Parkeringshus Fabriken

Byggnationen för parkeringshuset Fabriken har påbörjats. Planen är att parkeringshuset, i en första etapp, kommer att innehålla cirka 520 allmänna parkeringsplatser.

Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 100 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar. Parkeringshuset ska även fungera som parkeringsresurs till Växjös stations- och kommunhus samt åt de bostäder och verksamheter som planeras i området.

Påverkan i området just nu

Mellan 5 september och fram till 18 november utför Växjö Energi grävarbete vid Högalidsgatan och Askelövsgatan för att kunna leverera markvärme till nya parkeringshuset. Framkomligheten kommer under perioder vara något begränsad för bilister och gång- och cykeltrafikanter. Följ skyltning i området och var extra uppmärksam i trafiken. Läs mer på Växjö Energis webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022