Ombyggnad av Fagrabäcksrondellen

Visionsbild över ombyggnation av Fagrabäckrondellen

Växjö kommun och Trafikverket bygger om Fagrabäcksrondellen för att få ett bättre trafikflöde.

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun att bygga om väg 25 Österleden till 2+2 körfält samt den befintliga cirkulationsplatsen Fagrabäcksrondellen där väg 25, väg 27 och kommunala gator möts till en ny trafikplats.

Påverkan i området just nu

Med anledning av flytt av ledningar för dagvatten, vatten och avloppsvatten är Sandviksvägen, mellan Birkagatan och Ronnebyvägen, avstängd för trafik från och med 5 oktober 2022 fram till 31 mars 2023. Trafik leds om via Birkagatan, Östregårdsgatan, Fagrabäcksvägen, Ronnebyvägen och omvänt.

Under september 2022 påbörjas arbetet med att skapa en delvis ny sträckning av elljusspåret i Fylleryd. Arbetet kommer att pågå i cirka en månad. Det kommer vara en del arbetsfordon i skogen. För allas säkerhet, håll avstånd till arbetsfordon på plats. Elljusspåret i Fylleryd får en ny dragning på grund av att delar av befintligt elljusspår försvinner i samband med byggnation av ny trafikplats vid Fagrabäck.

Sommaren 2023 kommer Trafikverket att påbörja bygget av ny trafikplats som beräknas vara klar i slutet av 2025.

Mer information på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2022