Stig Svenssons park

Arenastaden har med åren växt med nya bebyggelser, både idrottsanläggningar, arbetsplatser och bostäder. Nu kommer området även att få en helt ny områdespark som fått namnet Stig Svenssons park.

Illustrationsbild Stig Svenssons park

Stig Svenssons park kommer att bli en central mötesplats som uppmuntrar till fysisk aktivitet. Här kommer det finnas en mindre bollplan och en hinderbana. Det kommer bli en plats där väntande föräldrar och syskon kan samlas och aktivera sig, men även en plats där föreningsidrotten kan ha uppvärmning och träningar.

I parken kommer det även finnas en lekplats med något för alla åldrar. Den ska bli tillgänglig, belyst, med bland annat gunga, vattenlek och studsmatta. Vattenleken kan även användas för att fylla på sin vattenflaska.

Arbetet med byggnation av parkerna påbörjas i augusti och beräknas vara klar till hösten/vintern 2022.

Parken är placerad mellan konstgräsplanerna och det nya bostadsområdet längs med Hejaregatan.

Karta Stig Svenssons park
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022