Bevattningsförbud i Braås, Dädesjö och Böksholm

Från och med 18 juni och tillsvidare är det bevattningsförbud i orterna Braås, Dädesjö och Böksholm.

Stäng meddelande

Påverka din trafikmiljö

Har du synpunkter på trafikmiljön på och kring skolan?

Önskar din föräldraförening hjälp med att förbättra trafikmiljön på och kring skolan?

Är du en privatperson som önskar förbättra trafikmiljön i ditt bostadsområde?

Skriv en skrivelse och skicka till Växjö kommun eller till Trafikverket beroende på vem som är ansvarig för vägen det gäller. Kom ihåg att skriva dina kontaktuppgifter så att vi kan svara dig.

Skicka till adress
Växjö kommun
Tekniska förvaltningen
Trafikenheten
Box 1222
351 12 Växjö
E-post: tekniska.forvaltningen@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2021
Trafik och stadsplanering