Ny gång- och cykelväg mellan Norra Bergundasjön och Bäckaslövsesplanaden

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, sa igår ja till att bygga en ny gång- och cykelväg från Norra Bergundasjöns nordöstra strand till gång- och cykelbron vid Bäckaslövsesplanaden. Projektet är en del av utbyggnaden av Bäckaslöv och Bredvik och kommer att ansluta till det nya sjukhusområdet.

- Syftet med den nya gång- och cykelvägen är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten för dem som går eller cyklar till och från området. Det här en viktig del i utbyggnaden av Bäckaslöv och Bredvik – och för områdets attraktionskraft, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli cirka 1 kilometer lång och ska binda ihop befintlig gång- och cykelväg från vallen över Norra Bergundasjön med gång- och cykelbron över Bäckaslövsesplanaden.

- För att öka andelen resor med cykel behöver det vara enkelt och trafiksäkert att ta sig fram i Växjö kommun. Genom att binda ihop våra stora exploateringsområden med Växjö centrum bidrar vi till detta i allra högsta grad, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden.

Slutgiltigt beslut om gång- och cykelvägen tas av kommunstyrelsen den 4 oktober. Byggnationen planeras starta våren 2023 och beräknas vara klar i slutet av 2023.

Senast uppdaterad: 28 september 2022