Växjö kommun får gåva från föräldrakooperativ till lekplats

Växjö kommun har idag tagit emot en gåva av föräldrakooperativet Eken på två miljoner kronor. Pengarna ska användas till att bygga en ny lekplats på Östra Lugnet i Växjö.

När föräldrakooperativet Eken på Östra Lugnet i Växjö såldes med vinst ville föräldrarna ge tillbaka vinsten till barnen i området genom att bidra med lekplatsutrustning till en ny lekplats i området kring förskolan.

Växjö kommun har nu tagit fram ett gestaltningsförslag som utgår från kommunens lekplatsprogram och som ska fungera för barn i många åldrar.

Idag, fredag den 16 september skrevs alla papper under och gåvan överfördes. Byggnation av lekplatsen, som fått namnet Rymdparken, är planerad under 2023.

Pengar lämnas över som gåva till lekplats
gestaltningsprogram Rymdparken
Senast uppdaterad: 16 september 2022