Laddstolpar på parkeringsplats Fabriken tas bort och placeras på Lärkgatan

Med anledning av arbetet med att bygga ett parkeringshus vid kvarteret Fabriken behöver de laddstolpar som idag finns på platsen flyttas. Laddstolparna flyttas till parkeringen vid Lärkgatan.

Under vecka 26 kommer de fem laddstolpar som finns på parkeringen vid Kvarteret Fabriken att monteras ner och därefter installeras på parkeringen vid Lärkgatan i Växjö. Elanslutningen till laddstolparna på Lärkgatan kommer att ske i augusti.

Bakgrund

Parkeringshus Fabriken kommer innehålla 520 allmänna parkeringsplatser. Parkeringshuset ska också ge plats till parkering av 100 cyklar och möjlighet till laddning av elbilar. Arbetet med att bygga parkeringshuset startade i april 2022. Befintlig parkeringsplats stängs av helt för parkering 1 augusti 2022. Det nya parkeringshuset beräknas öppna september 2023.

Senast uppdaterad: 28 juni 2022