Badplats vid Torparängen öppen för bad

Nu är badplatsen och den nya bryggan i Södra Bergundasjön, vid bostadsområdet Torparängen invigd. Bryggan som är 29 meter lång och 6 meter bred, började byggas i mars.

Bryggan vid Torparängen är invigd

- Jag är både stolt och glad att vi kan öppna upp en ny badplats i Södra Bergundasjön lagom till årets badsäsong. Den fina bryggan gör Södra Bergundasjön och bostadsområdet Torparängen ännu mer tillgängligt och attraktivt för våra invånare och besökare, säger Sofia Stynsberg (M), ordförande i tekniska nämnden som förklarade bryggan invigd genom att ta ett dopp.

Sofia Stynsberg inviger bryggan genom att ta ett dopp

Bakgrund

Redan 2020 gjorde Växjö kommun en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen i Kronobergs län i syfte att få anlägga en badbrygga i Södra Bergundasjön. Länsstyrelsen avslog kommunens anmälan två gånger med hänvisning att ärendet ska hanteras av Mark- och miljödomstolen. Växjö kommun överklagade länsstyrelsens beslut till just Mark- och miljödomstolen som båda gångerna beslutat att det ska hanteras av länsstyrelsen. Den 8 november 2021 gav länsstyrelsen klartecken för bryggan.

Fakta badplats Torparängen

  • I mars 2022 påbörjades arbetet med att bygga bryggan.
  • Bryggan är 29 meter lång och 6 meter bred.
  • Tre sittbänkar finns inbyggda i bryggan.
  • En mulltoalett har anlagts vid badplatsen.
  • Ett cirka 1200 kvadratmeter stort område runt bryggan har rensats på stenar, som har samlats ihop och varit underlag till stenpiren som bryggan ligger på.
Senast uppdaterad: 20 juni 2022