Arbeten inför ombyggnad av Fagrabäcksrondellen

Under sommaren kommer Växjö kommun att flytta ledningar för vatten och avlopp på Sandviksvägen. Arbetet görs för att den kommande ombyggnationen av Fagrabäcksrondellen ska gå så smidigt som möjligt.

Förutom ledningar för vatten och avlopp kommer även en samordning att ske gällande flytt av ledningar för fjärrvärme, tele, och fiber.

Under tiden detta arbete pågår kommer framkomligheten runt arbetsområdet att vara begränsat och Sandviksvägen kommer vara avstängd för trafik i båda riktningarna.

Med start 2023 kommer Trafikverket tillsammans med Växjö kommun, att bygga om Fagrabäcksrondellen för att få ett bättre trafikflöde.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Trafikverket planerar tillsammans med Växjö kommun att bygga om väg 25 Österleden till 2+2 körfält samt den befintliga cirkulationsplatsen Fagrabäcksrondellen där väg 25, väg 27 och kommunala gator möts, till en ny trafikplats.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022