Invigning av Parkvägens lekplats i Ingelstad

Parkvägens lekplats i Ingelstad har renoverats under året och kommer inom kort att öppna upp för lek. Den lummiga lekplatsen är omgiven av stora ekar och ligger nära Torsjön och Smalspåret.

Lekplatsen har fått nya lekredskap i form av en skeppsmast för klättring och ett fruktstånd för kiosklek samt balansstockar och hoppstubbar i ett lekbuskage. En del av den befintliga lekutrustningen har även rustats upp. På marken har träflis använts istället för sand.

Lekplatsen har också fått nya gångvägar som möts i en ny samlingsplats med bänkar och bord, nyplanterade buskar och mindre träd.

Lekplatsen invigs av Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande, onsdag 15 juni, klockan 11.00. Välkommen att delta på invigningen!

Senast uppdaterad: 14 juni 2022