Arabyrondellen öppen för trafik

Nu har vi öppnat upp Arabyrondellen i Växjö för trafik. Rondellen har fått upphöjda cykelöverfarter för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för dig som cyklar och går.

Arabyrondellen är öppen för trafik

Byggnationen av de nya cykelöverfarterna i Arabyrondellen påbörjades mitten av februari 2022. Rondellen kan nu öppna upp, en vecka tidigare än planerat.

Bakgrund

Växjö kommuns arbete med att förbättra trafiksäkerheten genom att bygga cykelöverfarter längs med Mörners väg har pågått sedan 2019.

Senast uppdaterad: 10 juni 2022