Korsningen Norra Järnvägsgatan/Kungsgatan stängs av för trafik

Med anledning av det fortsatta arbetet med Pär Lagerkvists plan kommer korsningen Norra Järnvägsgatan/Kungsgatan att stängas av helt för trafik, från och med måndag 13 juni.

Avstängningen berör genomfartstrafik och busstrafik. Bussar kommer istället att köra på Raoul Wallenbergs gata fram till 8 augusti.

Under byggtiden kommer det att anordnas parkeringsplatser för rörelsehindrade vid den norra entrén till Växjö stations- och kommunhuset, på Norra Järnvägsgatan.

Entrén till stationen och kommunhuset kommer alltid att vara åtkomlig.

Senast uppdaterad: 9 juni 2022