Bäckaslövsesplanaden öppen för trafik

Nu är Växjös nya stadsgata, Bäckaslövsesplanaden, öppen för trafik. Här kan du ta dig fram som gående, cyklist och trafikant från Söderledsrondellen till Samarkandrondellen.

Nya stadsgatan Bäckaslövsesplanaden med trädplantering längs sidorna

Bäckaslövsesplanaden har utformats för att fungera både för den i bil, på cykel, gående och kollektivresenärer. Det är en stadsgata med trädplanteringar, breda trottoarer och gång- och cykelvägar.

- Att vi nu öppnar upp Bäckaslövsesplanaden för trafik är startskottet för hela det nya området Bäckaslöv, där vi planerar för en ny grundskola och förskola, en ny områdespark och drygt 1000 nya bostäder, säger Sofia Stynsberg (M), tekniska nämndens ordförande.

Fakta Bäckaslövsesplanaden

  • Bygget av Bäckaslövsesplanaden startade i januari 2020.
  • Esplanaden är 1,5 kilometer lång.
  • En cykelbro har byggts för framtida utbyggnad av cykelväg från Bredvik till centrum.
  • På södra sidans trottoar finns ett brett och snabbt cykelstråk, på den norra delen finns en bred gång- och torgyta som är mer anpassat för dig som promenerar.
  • Längs esplanaden har omkring 400 träd och 4000 plantor planterats.
  • 14 olika trädsorter ingår i planteringarna, bland annat kopparhäggmispel, kärrek och rödask.
  • I planteringarna finns flera bivänliga blommor som krokus, kantnepeta, stjärnflocka och kungsmynta.
Senast uppdaterad: 7 juni 2022