Nya Klosterbron på plats

Tidigt på morgonen den 28 maj lyftes den nya Klosterbron på plats. 75 meter lång och drygt 100 ton tung beräknas den stå klar att användas i månadsskiftet juli/augusti.

- Nu fortsätter arbetet med att färdigställa den, så att vi kan öppna den för gående och få vår nya koppling mellan det nya stations- och kommunhuset, centrum, Söder och plattformarna senare i sommar, säger Sofia Iderheim, projektledare på Växjö kommun.

Bakgrund till brobytet

Den gamla Klosterbron upplevdes som mörk, trång och inte anpassad efter det flöde av personer som rör sig och kommer röra sig på bron. Den nya Klosterbron är byggd i trä och på brons långsidor kommer 224 kvadratmeter glas monteras.

Mer information om Klosterbron samt bygget runt Växjö stations- och kommunhus.

Klosterbron lyfts på plats.

Klosterbron lyfts på plats. Foto Anders Bergön.

Klosterbron lyfts på plats.

Klosterbron lyfts på plats. Foto: Anders Bergön.

Senast uppdaterad: 28 maj 2022