Maxantal införs för etablering av elsparkcyklar i Växjö

Tekniska nämnden har tagit beslut om att införa en maxbegränsning av antalet elsparkscyklar för uthyrning i Växjö stad. Beslutet innebär att det max får finnas 1 200 stycken elsparkcyklar i staden, jämnt fördelat mellan de olika aktörerna.

- Genom att reglera hur många elsparkcyklar som får finnas i staden kan vi lättare hålla rent och tillgängligt på våra gator och vi får därmed även en bättre trafiksäkerhet, säger Sofia Stynsberg (M) tekniska nämnden ordförande.

Hösten 2021 placerade ett privat företag ut de första elsparkcyklarna för uthyrning i Växjö stad. Med anledning av att fler aktörer nu har visat intresse för Växjö så bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns ett behov av en maxbegränsning av antalet uthyrnings elsparkcyklar i staden. Maxantalet för uthyrnings elsparkcyklar uppgår till 1 200 stycken, jämnt fördelat mellan de olika aktörerna.

Växjö kommun inväntar även ett regeringsbeslut där det föreslås bli parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Förbudet föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Senast uppdaterad: 25 maj 2022