Byggstart för Pär Lagerkvists plan

Nu påbörjas byggnationen av Pär Lagerkvists plan vid stationsområdet i Växjö centrum.

Pär Lagerkvist plan, illustrationer

Området, som ligger framför den gamla stationsbyggnaden, kommer att bli en ny entréplats till Växjö stations- och kommunhus.

- Pär Lagerkvists plan kommer att bli en plats i Växjö där många invånare och besökare kommer att röra sig. Det kommer att bli en helt ny och välkomnande plats med en mängd olika funktioner som ska samsas på ytan, säger Sofia Iderheim, projektledare för stationsområdet.

Pär Lagerkvists plan sträcker sig från det nya stations- och kommunhuset till Linnérondellen. Här kommer det bli ett nytt huvudgångstråk som knyter samman den nya stationen med Linnéparken, cykelparkeringar, möjlighet att sitta, planteringar med mera.

Arbetet med att bygga Pär Lagerkvists plan kommer att göras i etapper där etapp 1 påbörjas 19 maj och kommer att pågå under hela 2022.

Under tiden arbetet pågår kommer det att bli en del förändrade körvägar på grund av avstängda vägar. Var uppmärksam på skyltningen i området och att det eventuellt krävs extra tidsåtgång för att ta dig fram.

Påverkan under byggtiden

  • Kungsgatan är idag avstängd mellan Norra Järnvägsgatan och Sandgärdsgatan. Avstängningen utökas den 19 maj då även delar av korsningen Kungsgatan/Norra järnvägsgatan tas i anspråk för arbeten. Korsningen kommer dock fortsatt vara öppen för busstrafik.
  • Från den 13 juni fram till den 8 augusti kommer korsningen Kungsgatan/Norra Järnvägsgatan att vara helt avstängd för trafik. Bussar kommer då att köra på Raoul Wallenbergs gata, bakom Växjö stations- och kommunhus.
  • I juni kommer cykelställen som står mellan gamla stationen och Norra Järnvägsgatan att tas bort. Cyklister hänvisas då till övriga cykelparkeringar inom Stationsområdet samt i dess närhet.

Pär Lagerkvists plan beräknas vara klart i sin helhet 2025. Läs mer om Pär Lagerkvists plan.

Senast uppdaterad: 19 maj 2022