Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu börjar bygget av ny fotbollsplan

Växjö kommun bygger en ny hybridgräsplan i västra delen av Arenastaden. Bygget beräknas klart september 2018.

Inledningsvis kommer vegetationslager att tas bort, därefter är det dags att terrassera, vilket innebär att schakta och fylla upp en plan yta. Till sommaren kommer vi att så gräs, installera belysning och sätta upp staket.

Under samma period kommer det även att läggas nya ledningar för vatten och avlopp samt grävas ett nytt dike och dagvattenmagasin på planens södra sida. Detta görs inför kommande bostadsprojekt på området.

Arbetet kommer att bestå av schaktarbeten. Under denna period kan arbetsplatsen innehålla risker för personskada genom djupa schakter, sprängningsarbeten och tunga entreprenadmaskiner. Arbetsområdet kommer att stängslas in och för din egen säkerhet ber vi dig att inte beträda området.

Mer information om byggprojektet Arenastaden.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022