Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Växjö Vipers satsar på Arenastaden

Växjö Vipers planerar en tillbyggnad av Fortnox Arena med tre nya innebandyplaner, bostadsrätter och en förskola. Byggstart beräknas ske under 2018.

Byggnaden kommer att innehålla tre nya spelplaner anpassade för de yngre spelarna med tillhörande omklädningsrum. Över de nya planerna planeras det för bostadsrätter och i våningen under en förskola.

Växjö kommun har tagit del av projektet och är positiva till idén. Växjö Vipers kommer nu att arbete vidare med att konkretisera projektet. Växjö kommun kommer därefter ta ett beslut om lån, bidrag och nyttjanderättsavtal för den del av projektet som avser idrottsverksamhet. Bostäder och förskola kommer att byggas privat.

Mer information om byggprojektet Arenastaden.

Senast uppdaterad: 8 mars 2022