Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Nu finns planförslaget för Sigfridshäll utställt

Det finns nu ett förslag till detaljplan för Sigfridshäll, fastigheten Växjö 11:5 som ligger intill Domkyrkan och Norrtullsrondellen i Växjö. Förslaget ställs nu ut så att allmänheten kan komma och titta.

Eftersom genomförandet av planen skulle kunna riskera att medföra betydande miljöpåverkan på riksintresse för kulturmiljövården Växjö stad har vi upprättat en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Varför ta fram ett nytt förslag till detaljplan?

Syftet är att göra det möjligt med ny stadsbebyggelse inom området, som kan innehålla kontor, centrumverksamhet och parkeringsgarage under Östregårdsgatan.

Kom och titta på planförslaget

En modell har tagits fram som ställs ut i entré Björnen i Växjö kommunhus. Från 3e juli till 4e september 2017 ställs planförslaget även ut i pappersform här:

  • Entré Björnen, Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, Växjö
  • Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö
  • Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, Växjö

Öppettider entré Björnen

Öppettider Växjö stadsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter på detaljplanen

Om du har synpunkter på planförslaget kan du skicka dem via e-post eller via brev senast 4e september 2017. Tänk på att skriva vilken detaljplan synpunkterna gäller. Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan senare förlora rätten att överklaga planen.

E-post: byggnadsnamnden@vaxjo.se

Brev: Växjö kommun, Byggnadsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö

Mer information i planförslaget Öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: 15 mars 2022