Mötesplats för barn och föräldrar i Araby

Araby familjecenter är en mötesplats för barn, föräldrar och blivande föräldrar som bor i stadsdelen Araby eller tillhör barnhälsovården Dalbo.

Vi som arbetar på Araby Familjecenter har tillsammans en bred kompetens och erfarenhet från mödra- och barnhälsovård samt barnomsorg och socialtjänst.

Vi har tystnadsplikt vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående.

Vi finns här

Araby Familjecenter ligger på Höstvägen 10 B.

Barnmorskemottagning 

Telefon: 0470-58 76 65. 
När du ringer får du lämna ditt telefonnummer och så ringer vi upp dig på en angiven tid.

Öppen mottagning

Måndag-fredag klockan 11.30-12.00

Vi erbjuder

 • Graviditetskontroller
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Föräldragrupper


Barnhälsovård

Telefon: 0470-58 69 28 och 0470-58 69 09
Telefontid: Måndag-fredag klockan 08.30-09.00

Vi erbjuder

 • Nationella barnhälsovårdsprogrammet
 • Utökade hembesöksprogrammet till alla som får sitt första barn i Sverige
 • Regelbundna kontroller av ditt barns utveckling
 • Vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram
 • Samtal och rådgivning
 • Föräldragrupper


Öppna förskolan Nallen

Telefon: 0470-434 53

Öppettider barn 0-5 år

Måndag klockan 13.00-16.00
Tisdag klockan 08.30-12.00
Onsdag klockan 08.30-12.00
Torsdag klockan 13.30-16.00
Fredag klockan 08.30-12.00

Öppettider barn 0-3 år

Onsdag klockan 13.00-16.00

Babyöppet barn 0-12 månader

Måndag klockan 09.00-12.00

Förskolebarn som är inskrivna på Familjecenters BHV är välkomna tillsammans med mamma och/eller pappa.

På Nallen träffar du andra småbarnsföräldrar och deras barn. Här kan ni leka, måla, sjunga, fika eller bara vara. Vi har kurser i spädbarnsmassage och annan föräldrautbildning i grupp. 


Socialtjänsten barn och familj - tidiga insatser

Telefon: 0470-415 25  och 0470-435 21

Du som är förälder och har barn som är 0-12 år kan vända dig till oss för att få råd och stöd i frågor som handlar om barn och familj. Vi arbetar rådgivande och förebyggande och erbjuder bland annat föräldrautbildning och rådgivande samtal.

När vi träffas gör vi ingen registrering och vi skriver inga journaler.

Under rubriken Familjebehandling och rådgivning Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om vilket stöd det finns för barn och familjer.

Svenska för dig som är föräldraledig

Vill du träna dig på att prata svenska och samtidigt träffa nya vänner?

Kom till oss på Familjecenter, Höstvägen 10.

Du får ta med barn i åldern 0-2 år som tas om hand av en barnskötare

När?

 • Måndag klockan 09.30–11.30
 • Onsdag klockan 09.30–11.30
 • Torsdag klockan 09.30–11.30
 • Fredag klockan 09.30–11.30

Föräldrautbildningar på Araby Familjecenter

Vill du träffa andra föräldrar och samtidigt lära dig något nytt? Anmäl dig till någon av våra föräldrautbildningar på Araby Familjecenter.

Alla Barn i Centrum är ett föräldrastödsprogram som sätter relationen mellan barn och förälder i centrum. För alla föräldrar med barn 3–12 år.

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Trygghetscirkelns föräldraskap är ett föräldrastödsprogram om trygghet och samspel. För alla blivande föräldrar och föräldrar till barn i förskoleåldern.

Senast uppdaterad: 27 juni 2022