Trygghet, säkerhet och kris

Växjö kommun ska inom alla verksamheter och på alla nivåer arbeta aktivt och metodiskt med säkerhet för att skydda människor, egendom, verksamheter och miljö. Anställda och personer som valts att företräda väljarna har alla ett ansvar att verka för hög säkerhet.

Ett av Växjö kommuns övergripande mål är att kommunen ska upplevas som trygg och säker. För att uppnå detta arbetar nämnder, bolag och deras verksamheter metodiskt med säkerhet och beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer.

Säkerhet- och beredskapsavdelningen har ett ansvar att samordna säkerhets- och krisberedskapsarbetet i kommunen.

Kommunens verksamheter och bolag har, tillsammans med säkerhet- och beredskapsavdelningen, ett nätverk där frågor om säkerhet och beredskap för att kunna förebygga, motstå och hantera krissituationer regelbundet behandlas.

I menyraden finns ämnesområden som du som medborgare kan ha intresse av. Under rubriken Relaterade länkar finns mer information om du vill fördjupa dig i ämnet. Till exempel mer om vad du själv kan göra, det så kallade egenansvaret.

Senast uppdaterad: 10 augusti 2022