Sammanträdestider

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträdena inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter. Välkomna! Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Allmänhetens frågestund under coronapandemin

På grund av de nya skärpta allmänna råden för Kronobergs län erbjuds allmänheten att närvara vid nämndens sammanträde digitalt istället.

Om du önskar närvara digitalt under sammanträdet ska du anmäla dig till utbildningsnamnden@vaxjo.se. Du kommer därefter att få en länk till Teams där du kan följa mötet digitalt.

Tid och plats sammanträden 2021

 • 3 februari klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5
 • 10 mars, klockan 14.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5
 • 21 april, kl. 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5
 • 19 maj, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5
 • 16 juni, klockan 13.00
  Kommunhuset A-salen, V Espl. 18, plan 5
 • 8 september, klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 20 oktober, klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 17 november, klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö
 • 15 december, klockan 13.00
  Växjösalen, Nya kommunhuset, Norra Järnvägsgatan 7, Växjö

Se sammanträdestider 2021 för utbildningsnämnden och arbetsutskottet , 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2021
Politik och demokrati