Styrande dokument och rapporter

Tekniska nämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning. Med dessa styrdokument är målsättningen att verksamheten ska utvecklas samt hålla god kvalitet. Lagar och förordningar reglerar även nämndens verksamhet.

Reglemente för tekniska nämnden , 25 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglementet styr tekniska nämndens verksamhet utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.

Internbudget för tekniska nämnden 2021
, 283 kB.
Tekniska nämndens ekonomiska redovisning och plan för respektive verksamhet.

Årsrapport för tekniska nämnden 2019 , 560 kB, öppnas i nytt fönster.
Tekniska nämndens årsrapport beskriver det ekononomiska utfallet samt viktiga händelser under året. Framtida frågor omnämns också i detta dokument.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Politik och demokrati