Styrande dokument och rapporter, tekniska nämnden

Tekniska nämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning. Med dessa styrdokument är målsättningen att verksamheten ska utvecklas samt hålla god kvalitet. Lagar och förordningar reglerar även nämndens verksamhet.

Reglementen

Reglemente för tekniska nämnden , 95 kB, öppnas i nytt fönster.
Reglementet styr tekniska nämndens verksamhet utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen.

Delegationsordningar

Delegationsordning för tekniska nämnden , 200 kB.

Lokala styrdokument

Internbudget 2022, tekniska nämnden , 320 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022