Sammanträdestider, tekniska nämnden

Välkommen till tekniska nämndens sammanträden. Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Allmänheten är välkomna att delta på mötet så länge du är helt frisk eller inte har symptom såsom torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, illamående samt muskel- och ledvärk, även lindriga besvär.

Ärenden som gäller myndighetsutövning är inte offentliga och åhörare får då lämna sammanträdet när dessa ska behandlas. 

Tid och plats för sammanträden 2022

 • 17 februari, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 17 mars, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 28 april, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 25 maj, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 25 augusti, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 22 september, klockan 14.00.
  Samlingssalen, Sundets avloppsreningsverk, Bokhultsvägen, Växjö
 • 20 oktober, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 16 november, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Smålandssalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
 • 15 december, klockan 14.00.
  Växjö kommunhus, Växjösalen, Norra Järnvägsgatan 7, plan 3, Växjö
Senast uppdaterad: 15 augusti 2022