Sammanträdestider - överfömyndarnämnden östra Kronoberg

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg beslutar i personärenden. Mötena är därför inte öppna för allmänheten.

För att ett ärende ska tas upp i nämnden måste det vara överförmyndarkansliet tillhanda senast två veckor före mötet.

Överförmyndarnämnden östra Kronoberg sammanträder klockan 15:00 följande dagar 2021

  • 19 januari
  • 2 mars
  • 13 april
  • 11 maj
  • 8 juni
  • 30 juni
  • 17 augusti
  • 21 september
  • 2 november
  • 14 december
Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2021
Politik och demokrati